Laser Doctor Thailand

About Us

Helping You Look Good

Let's Talk About Laser Doctor

เลเซอร์ด๊อกเตอร์ เป็นจิตอาสาในการให้ข้อมูลด้านเลเซอร์ความงาม ที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน เรโนเวีย-เอบีแอลเอส อะคาเดมี Renovia-ABLS Academy ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ด้านเลเซอร์ของ สถาบันเลเซอร์แห่งสหรัฐอเมริกา The American Board of Laser Surgery (USA) แห่งเดียวในทวีปเอเซีย มีแพทย์ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และประเทศต่างๆ ผ่านหลักสูตรการอบรมทั้งทางทฤษฎี และ ปฏิบัติ มากกว่า 500 ท่านแล้ว เราเปิดการฝึกอบรมมา8ปี จัดสัมนา สำหรับแพทย์ทั่วเอเซียมา 4 ครั้งทุกปี มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความงามมากมาย เราเห็นว่า ความรู้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ ยิ่งแบ่งปันยิ่งงอกงาม นอกจาสอนแพทย์แล้ว เราคิดว่า ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการให้ตัวเองดูดี มีความมั่นใจในตนเอง ที่จะปรากฎตัวต่อสาธารณะ ประกอบอาชึพด้วยความเชื่อมั่นในรูปร่างหน้าตาของตนเอง จำเป็นต้องใช้เครื่องมือประกอบมากมาย เลเซอร์ มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยหน้าตา เปลี่ยนบุคคลิกภาพ เปลี่ยนชีวิต ให้รุ่งเรือง ประสบความสำเร็จได้ เราจึงอยากให้ความรู้แก่ท่าน

Renovia-ABLS Academy สถาบันวิจัยและฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ความงาม

Renovia-ABLS Logo